Thành viên vui lòng không đăng bài SPAM. Phát hiện thành viên đăng bài SPAM sẽ bị xóa toàn bộ bài viết mà không cần báo trước.

Xóa bài không cần thông báo trước: Những thành viên đăng bài quảng cáo của mình ở chủ đề của thành viên khác, đăng sai chuyên mục và tiêu đề bài viết toàn chữ in Hoa.

dungthuy98's Recent Activity

  1. dungthuy98 đã đăng chủ đề mới.

    Hồ Chí Minh Máy CNC tiên tiến Nhất thế giới

    Máy CNC tiên tiến Nhất thế giới Máy CNC đương đại Nhất toàn cầu Công nghiệp hóa, đương đại hóa đang diễn ra...

    Diễn đàn: Quảng cáo

    14/8/20 lúc 16:25